Oprostite, ampak anketa je potekla in ni več na voljo.

For further information please contact Agata Tomažič:
agata.tomazic@zrc-sazu.si